پیشرفت ایران در حوزه صنعت و انرژی مستلزم نیاز به داشتن علم و آگاهی و اطلاع یافتن از دستاوردهای نوین در حوزه علم و تکنولوژی در دنیا می باشد و لذ ارتقای سطح دانش فنی و آگاهی از آخرین پدیده ها در زمینه تکنولوژی و فناوری بالاترین نیازمندی مهندسان و متخصصان فعال ایرانی در حوزه صنعت و انرژی می باشد. از اینرو پدیدآورندگان سایت آموزشی تیز بین تلاش خود را برای رسیدن به هدفی بزرگ با گامی کوچک آغاز نموده اند و رسالت خود را با نگاه به نیازمندی های صنایع ایران مبنی بر رشد سطح دانش فنی متخصصان این حوزه قرار داده اند. امید است در این راه بتوانیم با همیاری شما متخصصان عزیز به سر منزل مقصود برسیم و همچنین بیش از پیش خود را نیازمند کمک و راهنمایی شما عزیزان می دانیم و با گشاده رویی و با امید به داشتن ایرانی قوی و پیشرفته آماده دریافت رهنمودهای شما متخصصان عزیز خواهیم بود. 
​​

جدیدترین محصولات

سازندگان معتبر جهانی در حوزه ابزاردقیق، کنترل و اتوماسیون