خط مشی سایت


باسمه تعالی
منشور اخلاقی سایت تیزبین
 
من به عنوان عضوی از اعضای خانواده سامانه نشر تیزبین، با خدای خویش که همان خدای یکتاست،  عهد و پیمان می بندم، تا قلم خویش را در راه علم و دانش الهی بکاربندم و با ایمان به اراده خالق هستی  بر این عهد و پیمان خواهم ماند تا: 

در همه حال صداقت و عدالت را در گفتار، پندار و کردار خویش مراعات نمایم.
رعایت احترام ، ادب، متانت و نزاکت را سر لوحه کارهای خویش سازم.
مسئول حفظ و حمایت از حریم خصوصی و کرامت انسانی باشم.
تجربیات والای بزرگان، اساتید و پیشکسوتان این حرفه را ارج نهاده و پاس بدارم .
دانش و مهارت های خویش را در جهت اعتلای ایران، منطبق با توسعه فن آوری و علوم ارتقاء دهم.
از کارآفرینان و ایده های جدید مبتنی بر دانش نخبگان حمایت و پشتیبانی کنم.
حامی تولید کننده داخل بوده و در سرفرازی کشور عزیزم ایران کوشا باشم.
تلاش خود را در جهت پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت کلیه الزامات ، ارزش ها و قوانین مصوب در جامعه بنا خواهم نهاد.
فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل را برای خود اخلاق و رفتاری پسندیده قلمداد نمایم.
نسبت به جامعه و حرفه خود به منظور ارائه مطالب صحیح احساس مسئولیت داشته باشم.
حقوق دیگر نویسندگان را در نوشته های خویش مراعات و محترم شمارم.