درباره سایت تیزبین

بنام خداوند متعال

اگر بخواهیم این سایت را در یک جمله معرفی کنیم باید گفت:

 

دانشگاه و کتابخانه دیجیتال در قالب فروشگاه اینترنتی برای آموزش در حوزه صنعت با نگاه به ابزاردقیق، اتوماسیون و کنترل صنعتی است.

جمله بالا را می توان تعریفی جامع و کلی از این سایت تلقی نمود، اما در تکمیل معرفی فعالیت این سایت باید عرض نمایم که، جامعه ایران را می توان به عنوان یک جامعه صنعتی رو به توسعه در نظر گرفت که این جامعه صنعتی نیازمند ارتقای سطح علمی و آموزش های متنوع صنعتی است، لذا این نیازمندی در حوزه ابزاردقیق و اتوماسیون نیز کاملا به چشم می خورد.

شرکت ها، موسسات و سایت های مختلف آموزشی چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی وجود دارد که ارائه دهنده خدمات آموزشی در مبحث ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی هستند ولیکن پراکندگی مطالب و نبود یه سایت جامع با یک نوع دسته بندی و طبقه بندی مشخص ما را بر آن داشت تا مطالب آموزشی در بخش ابزاردقیق، کنترل سیستم و اتوماسیون صنعتی را منسجم نمائیم تا بتوان حجم نیازمندیهای جامعه صنعتی را در حد بضاعت خود برآورده سازیم.

لذا ما بر آن شدیم به دنبال نیازمندی جامعه صنعتی کلیه مطالب مرتبط به این حوزه را در این سایت طبقه بندی و دسته بندی نمائیم و به مخاطبین عزیز ارائه دهیم. طبیعتاً این سایت خالی از اشکال و ایراد نیست لذا از شما عزیزان و مخاطبین و صنعتگرانی که در این حوزه فعالیت می کنند دست یاری دراز می کنیم تا ما را در ارائه بهتر خدمات آموزشی و مهندسی کمک کنید و بتوانیم این سایت را با کمک شما عزیزان پر بارتر و سودمندتر گردانیم. 

برای همه شما مخاطبین و متخصصین گرامی آرزوی سربلندی و سلامتی داریم و امیدواریم از مطالب ارائه شده در سایت و محتویات آموزشی آن لذت ببرید.

 
باتشکر
تیم مدیریت سایت تیزبین