کیفیت کلید ایجاد عاطفه مشترک بین مشتری و سازمان است.

18 آبان 1402 0

بنام خداوند متعال

همانطور که در تعریف ایزو بیان می گردد، که می گوید:

ایزو 9001 یک استاندارد بین‌المللی است که الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را مشخص می‌کند. سازمان‌ها این استاندارد را برای نشان دادن توانایی خود در ارائه مداوم محصولات و خدماتی که الزامات، نیازهای مشتری و مقررات را برآورده می‌کنند، به کار می‌گیرند.

سایت تیزبین نیز خود را به عنوان سازمانی تعریف نموده است تا با بهره گیری از بهترین روش ها و استانداردها خدماتی علمی را در سطح مطلوب به مخاطبین و متخصصین حوزه صنعت ایران ارائه نماید. لذا گردانندگان این سایت خود را مکلف می دانند تا با استفاده از شیوه های پذیرفته شده جهانی اعم از ایزو و رعایت اصول و استانداردهای آن خود را منطبق نماید تا در ارائه هر چه بهتر خدمات به جامعه مهندسی ایران زمین تلاش نماید و فرهنگ سازمانی خود را این راستا ارتقاء بخشد.

از اینرو اینجانب به عنوان سردبیر و بنیانگذار این سازمان خود را مکلف می دانم تا کلیه فعالیت های این سازمان را برپایه استانداردهای مرجع و شناخه شده کنترل کیفیت بنیانگذاری نمایم و در کلیه مراحل ارائه یک مطلب علمی که به عنوان یک محصول برای این سایت در نظر گرفته می شود تلاش خود را بکار برم تا آنرا به فرهنگ سازمانی خود بدل نمایم، لذا این اطمینان را به کلیه مخاطبین محترم و جامعه مهندسی سرزمین ایران می دهم که در روال های خود از این استانداردها بهرهمند شویم و آنها را سر لوحه خود برای بالا بردن هر چه بیشتر کیفیت این محصولات انجام دهید.

اعتقاد قلبی من است که محصول نهایی ما مقاله علمی ارائه شده در این سایت نیست بلکه محصول ما، فرهنگ سازمانی ما که مبتنی بر رعایت مدیریت کنترل کیفیت است می باشد.

درود و سپاس
سلمان پاکی
سردبیر و موسس سایت تیز بین

نظرات