اصول و مبانی ابزاردقیق

دسته بندی : هندبوک فارسی
5,000 تومان
اهداف اصلی هر سازمان را می توان در دو عنوان بیان کرد، جلب رضایت ارباب رجوع یا به عبارت دیگر مشتري مداري و سود آوري سازمان. سازمان ها براي رسیدن به اهداف خود اقدام به وضع قوانین وقراردادهاي خاصی جهت طی این فرآیند می نماین د . قراردادهاي وضع شده تحت استاندارد ه اي مشخص از منابع هر سازمان که شامل منابع انسانی و منابع اطلاعاتی ومنابع مادي می باشند استفاده کرده تا به اهداف تعیین شده دست یابند. جداي از سه محور اصلی یعنی منابع، فرآیند و اهداف سازمان، آنچه این چرخه را از لحاظ درستی عملکرد تضمین می نماید بازبینی و نظارت مستمر مؤثر واحدهاي سنجش عملکرد سازمان با قراردادهاي وضع شده می باشد هرگونه عدم تطابق عملکرد یک یا چندین واحد مختلف از سازمان با استانداردهاي تعیین شده براي آن سازمان یک مسئله و مشکل به حساب می آید که در چرخه ي ذکر شده اثر نامطلوبی خواهد داشت . منابع هر سازمان اساس فعالیت و راهکارها محسوب می شود. داده ها و اطلاعات هر سازمان نسبت به دو منبع دیگر (منابع انسانی و منابع مالی ) از جایگاه ویژه اي برخوردار است. از آنجا که موفقیت کارکنان ریشه در اطلاعات و آگاهی افراد سازمان از قوانین و استانداردهاي وضع شده و داده اي مختلف مرتبط با نوع فعالیت آنها داشته و نقش جهت دهی به کارکنان را بر عهده دارد، منابع انسانی با آموزش هایی که راستاي ارتقاي سطح دانش فردي و گروهی می بینند به نوعی فرآیند رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق راهکار سازمان را تعیین می کنند. آموزش
هاي هدفمند خود نیز بر اساس منابع اطلاعاتی استوارند که در اثر تجربیات گذشته و مراحل آزموده شده ي قبلی بدست آمده اند. مبنی براین دیدگاه میزان اثر بخشی فعالیت هاي سازمان در جهت رسیدن به اهداف والاي خود رابطه ي مستقیم با منابع سازمان داشته و پرورش کارکنان و آگاهی بخشی به آنها نیز با میزان سودمند بودن منابع اطلاعاتی رابطه مستقیم دار د . منابع اطلاعاتی سازمان ها را مستنداتی چون کتب و جزوات آموزشی تایید شده توسط واحدهاي مرتبط با سطح سنجی منابع آموزشی تشکیل می دهد. از این رو آموزش و تجهیز نیروي انسانی شرکت ملی گاز ایران در راستاي اهداف خود و استاندارد نمودن دوره هاي آموزشی و یکسان نمودن منابع تدریس اقدام به تهیه ي کتاب هاي آموزشی مرتبط با هر دوره آموزشی نموده است که منطبق با سرفصل آن دوره می باشد. کتابی که در پیش رو دارید توسط آقاي مهندس حمید فضلعلی تهیه شده و منبع اصلی تدریس دوره آموزشی اصول و مبانی ابزاردقیق با کد آموزشی 13100 می باشد که ضمن تشکر از ایشان لازم است کلیه ادارات آموزش شرکت هاي تابعه جهت تدریس آن دوره از این منبع استفاده نمایند امید است همکاران ما را در training.nigc@gmail.com با ارائه ي نظرات و پیشنهادات از طریق آدرس الکترونیک ی این امر مهم همچون گذشته یاري نمایند.

آموزش فنی وتخصصی شرکت ملی گاز ایران
آبان ماه 1389

نظرات کاربران

امتیاز داده نشده است ( از 0 نظر )
5ستاره
4ستاره
3ستاره
2ستاره
1ستاره

با ثبت نظرات خود دیگران را در خرید این کالا راهنمایی کنید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

پرسش خود را درباره ( اصول و مبانی ابزاردقیق ) بیان کنید